Long Thần Tướng được xuất bản từ 12/2004 – 8/2005 trên tạp chí truyện tranh Truyện Tranh Trẻ.

Phiên bản các bạn đang xem được trích xuất nguyên gốc từ file RAW 10 năm trước, không chỉnh sửa, thêm thắt.

 1. Long Thần Tướng – Chương 1
 2. Long Thần Tướng – Chương 2
 3. Long Thần Tướng – Chương 3
 4. Long Thần Tướng – Chương 4
 5. Long Thần Tướng – Chương 5
 6. Long Thần Tướng – Chương 6
 7. Long Thần Tướng – Chương 7
 8. Long Thần Tướng – Chương 8
 9. Long Thần Tướng – Chương 9
 10. Long Thần Tướng – Chương 10
 11. Long Thần Tướng – Chương 11
 12. Long Thần Tướng – Chương 12
 13. Long Thần Tướng – Chương 13
 14. Long Thần Tướng – Phụ truyện 1
 15. Long Thần Tướng – Phụ truyện 2

Đăng vào lúc January 27, 2014 Đăng bởi admin 41856 bình luận